Bokningsvillkor

Villkor

 • Paddling sker på egen risk
 • Den som hyr ska vara minst 18 år
 • De som paddlar Mini ska vara 5-10 år och simkunniga
 • De som paddlar Viggen, Triton eller Kanada ska vara minst 10 år
 • Överstig inte maximal last (Mini: 50 kg, Viggen: 130kg, Triton: 260kg, Kanada: 425kg)
 • Flytväst ska användas i möjligaste mån
 • Tingstäde kajak tar inget ansvar för olyckor eller skador på person, personliga tillhörigheter eller utrustning*
 • Den som hyr står själv för alla omkostnader vid förlust av, eller eventuella skador på, utrustningen*. Detta gäller även skador som upptäcks efter användning av utrustningen*
 • All utrustning* ska återlämnas väl rengjord och eventuella skador ska rapporteras. Tänk att du ska lämna utrustningen* i samma skick som du vill hämta den, det vill säga urtorkad, ren och fin

* Med utrustning menas kanot, kajak, paddel, kärra, flytväst, kapell och allt annat som ingår i uthyrningen

Personuppgifter

Vid bokning i vårt bokningssystem samlar vi in ​​och behandlar personuppgifter från dig för att slutföra din bokning. Vi samlar in din e-post, kontakt- och adressinformation och lagrar dem så länge som krävs för att uppfylla vårt avtal med dig som kund samt följa gällande lagar och förordningar.

Rekommendationer

 • Klä dig för att bli blöt
 • Skydda dina värdesaker genom att förvara dem i en vattentät behållare
 • Använd solskydd, solhatt och myggmedel
 • Ta med rikligt med dricksvatten och någonting att äta på turen
 • Om du kommer vilse på sjön – sikta på Tingstäde kyrka
 • Ha alltid uppsikt över medföljande barn
 • Om du faller ur – använd kajaken eller kanoten som flythjälpmedel för att simma till grundare vatten